Enigma Bewindvoering

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een juridische maatregel ter bescherming van de onderbewindgestelde. Deze maatregel wordt uitgesproken door de kantonrechter en geldt voor personen die niet (meer) in staat zijn hun eigen financiën en administratie te beheren of hier veel moeite mee hebben. Dit kan verschillende redenen hebben.
Uiteindelijk is het doel van bewindvoering om gezamenlijk met de bewindvoerder een traject in te gaan en te groeien naar zelfredzaamheid en structuur en stabiliteit.

Bewindvoering en bewindvoerder | Rechtspraak

Bewindvoering

Onderbewindstelling kan tijdelijk zijn of voor onbepaalde tijd plaatsvinden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de situatie van de cliënt. Uiteindelijk is bewindvoering in het leven geroepen om te voorkomen dat anderen misbruik kunnen maken van uw situatie en dat uw leefsituatie niet verslechterd. Om in aanmerking te komen voor bewindvoering dient u een aanvraag te doen bij de kantonrechter, dit doen wij voor u. Maar wat zijn de exacte werkzaamheden van de bewindvoerder?

 • Opstellen verzoekafschrift
 • Opstellen Plan van Aanpak
 • Opstellen aanvullend Plan van Aanpak
 • Openen beheer- en leefgeldrekening
 • Opstellen begroting
 • Inventariseren van de schulden
 • Opstellen Boedelbeschrijving én Rekening en verantwoording
 • Aanvraag bijzondere bijstand
 • Aanvraag Kwijtscheldingen, e.d.
 • Verstrekken van een online inlog om mee te kijken
 • Monitoren en bewaken inkomsten
 • Uitvoeren betalingen en leefgeld
 • Inventariseren en aanschrijven schulden
 • Betalingsregelingen schuldeisers treffen
 • Belastingaangifte (box 1)
 • Telefonisch spreekuur
 • Bevordering zelfredzaamheid
 • Begeleiden naar MSNP bij problematische schulden
 • Begeleiden naar WSNP bij problematische schulden

Vrijblijvend gesprek

Heeft u behoefte aan meer stabiliteit in uw leven? Laten we een vrijblijvend gesprek aangaan om te onderzoeken wat Enigma Bewindvoering voor u kan betekenen.