Enigma Bewindvoering

Enigma Natraject

Enigma Natraject

Het Enigma Natraject is een dienst in lijn met bewindvoering. Dit is in het leven geroepen voor de cliënten die onder bewind hebben gestaan bij Enigma Bewindvoering, maar na hun traject nog hulp nodig hebben bij bepaalde zaken zoals administratieve zaken, belastingaangifte etc. Het gaat hierbij om een adviserende dienst richting de ex-cliënt.

Tijdens de onderbewindstelling wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in een cliënt. Als de onderbewindstelling ten einde komt is het zonde als de cliënt terugvalt in het oude patroon. Om dit te voorkomen heeft Enigma Bewindvoering het Natraject in het leven geroepen, zodat een ex-cliënt nog enige ondersteuning krijgt in zijn of haar zelfredzaamheid.

Wat houdt de dienst exact in?

  • Separaat inloopspreekuur
  • Vast evaluatiemoment
  • Separaat e-mailadres en telefoonnummer
  • Gratis dienstverlening ter ondersteuning van de zelfredzaamheid

Er is een speciaal inloopspreekuur ingebouwd zodat de cliënt een standaard moment heeft om in contact te komen met de bewindvoerder. Op die manier heeft de cliënt een standaard moment in de week dat de bewindvoerder benaderd kan worden voor vragen. Daarnaast wordt er, als die behoefte er is, een afspraak gemaakt om na een aantal maanden bewindvrij te zijn elkaar te zien en te bespreken hoe de ex-cliënt de vrijheid ervaart. Verloopt alles naar wens? Ten slotte is er een speciaal e-mailadres en telefoonnummer in het leven geroepen voor deze dienst. Op deze manier wil Enigma Bewindvoering voorkomen dat cliënten weer in hun oude situatie terecht komen.

De dienst houdt niet in dat er aanvragen namens de cliënt worden gedaan, of dat er andere werkzaamheden door de bewindvoerder in gang wordt gezet. Het gaat puur om een dienst waarbij de ex-cliënt de hulpvraag kan stellen aan de bewindvoerder om mee te denken bij bepaalde zaken. Een client wordt niet zomaar vrijgesteld van bewindvoering. De rechter  neemt niet voor niets het besluit dat de cliënt niet meer onder bewind hoeft te staan. Er wordt vanuit gegaan dat de persoon in kwestie zelfredzaam is en stabiel het leven kan leiden. Enigma Bewindvoering wil wel haar hand uitsteken om enige hulp te bieden bij de cliënten die toch nog advies nodig hebben bij bepaalde zaken. De dienst is overigens kosteloos, Enigma Bewindvoering wil écht hulp bieden.